Debelendik


Debelendik Onca Zaman
İyi İnsan, Güzel İnsan
Mazimiz Var Bunca Yaşam
Özel İnsan, Nadir İnsan
Şarkılar Yazdık Her Yere
Acılar Çektik Her Çeşit
Kadehler Kırdık Beraber
Dumandı, Sustuk Diz Dize
Sen Nasıl Herkes Oldun
Ben Ne Ara Senden Oldum
Bir Yabancıyız
Bir Yabancı Söz İle
Biz Ne Ara Yalancı Olduk

Efelendik Onca Zaman
Ağır İnsan, Agah İnsan
İzimiz Var Her Yerde
Ulu İnsan Büyük İnsan
Kavgalar Etti Korkmadan
Yaralar Sardık Biz Bize
Sevgiler Ektik Her Yere
Yorulduk Vurduk Ta Dibe
Sen Nasıl Herkes Oldun
Ben Ne Ara Senden Oldum
Bir Yabancıyız
Bir Yabancı Söz İle
Biz Ne Ara Yalancı Olduk